Místní knihovna Zámrsky  

 kontakt:Eva Hynčicová  E - m a i l : knihovnaZamrsky@seznam.cz