Místní knihovna Zámrsky  

Kontakt |Provozní doba |Kontakt

Místní knihovna Zámrsky
Zámrsky 69
753 01 Hranice 

Středisková knihovna: Městská knihovna Hranice 

Knihovník : Eva Hynčicová
E-mail:
knihovnaZamrsky@seznam.cz
Telefon: 728 663 636 kontakt:Eva Hynčicová  E - m a i l : knihovnaZamrsky@seznam.cz