Místní knihovna Zámrsky  

Kontakt |Provozní doba |Provozní doba

Útery 17:30 - 19:30 kontakt:Eva Hynčicová  E - m a i l : knihovnaZamrsky@seznam.cz